Xem tất cả 11 kết quả

Những thang thuốc ngâm rượu nổi tiếng của Y Tâm Đường

Thuốc ngâm rượu

Bổ Thận Tráng Dương Thang

750.000 đ

Thuốc ngâm rượu

Phục Cốt Thang

600.000 đ

Thuốc ngâm rượu

Sâm Nhung Hải Mã Thang

3.850.000 đ

Thuốc ngâm rượu

Tắc kè khô ngâm rượu

250.000 đ

Thuốc ngâm rượu

Trường Xuân Đại Thọ Thang

6.000.000 đ

Thuốc ngâm rượu

Đại Bổ Thang

1.300.000 đ

Thuốc ngâm rượu

Đại Bổ Thang Đặc Biệt

2.400.000 đ
Giảm giá!
300.000 đ 200.000 đ