Xem tất cả 23 kết quả

Tất cả sản phẩm của chuyên mục thuốc bổ ngâm rượu

Thuốc ngâm rượu

Bổ Thận Tráng Dương Thang

750.000 đ

Cá ngựa khô

Cá ngựa chúa

1.600.000 đ
Giảm giá!
1.200.000 đ 1.100.000 đ

Thuốc ngâm rượu

Minh Mạng thang

750.000 đ
Giảm giá!
2.100.000 đ 1.900.000 đ
Giảm giá!
1.100.000 đ 1.000.000 đ

Thuốc ngâm rượu

Phục Cốt Thang

550.000 đ

Thuốc ngâm rượu

Sâm Nhung Hải Mã Thang

3.850.000 đ

Thuốc ngâm rượu

Tắc kè khô ngâm rượu

250.000 đ

Thuốc ngâm rượu

Trường Xuân Đại Thọ Thang

6.000.000 đ

Thuốc ngâm rượu

Đại Bổ Thang

1.300.000 đ

Thuốc ngâm rượu

Đại Bổ Thang Đặc Biệt

2.400.000 đ
Giảm giá!
300.000 đ 200.000 đ